1. Ružica Popovic – Predsednica Upravnog Odbora (medicinska sestra u penziji) (pogledajte biografiju)
  2. Sovranije Čonjagić – Član Upravnog odbora (član gradskog Veća)
  3. Vlada Trifunović – Član Upravnog odbora (pomoćnik gradonačelnika)
  4. Dragica Božinović – Član Upravnog odbora  (vlasnik „Novitas“-a)
  5. Branka Davidović – Član Upravnog odbora (direktor Centra za socijalni rad)
  6. Margareta Musić  – Novinar
  7. Momčilo Pavlović  – Direktor Ekonomsko-trgovinske škole
  8. Draško Beguš – Direktor Gimnazije
  9. Milko Đerić – Diplomirani ekonomista
  10. Marica Vuletić – Direktor Predškolske ustanove „Naše dete“