Naši prijatelji i partneri iz Banke hrane još jednom su potvrdili svoju privrženost humanitarnim aktivnostima i pružili podršku našoj Fondaciji, a naše korisnike obradovali. Na ovaj način pokazavši razumevanje i empatiju prema okruženju, Banka hrane je još jednom postala primer i uzor. Zahvalni u ime svih onih kojima je naša poseta radost. 

Nekoliko stotina kilograma mandarina stiglo je kao dar Banke hrane u Fondaciju „Humano srce Šapca“, a naše ekipe su poklon podelile našim korisnicima, saradnicima, partnerima, uz uverenje da je samo radost darivanja nemerljiva.