ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.ГОДИНУ

Фондација је наставила са остваривањем резултата у борби против сиромаштва и
решавањем свих виталних проблема суграђана као што су храна, смештај, огрев, лекови,
одећа, обућа…. Захтеви, како у писменој тако и у усменој форми, и даље стижу у великом
броју на нашу адресу а ми се трудимо да на сваки захтев одговоримо и пружимо помоћ у
складу са могућностима. Некада се помоћ пружа и породицама које не живе на територији
наше општине.

Фондација „Хумано срце Шапца“ има изузетну сарадњу са локалном самоуправом,
Српском православном црквом ( Епархијa Шабачка), Казнено поправним заводом у Шапцу,
свим јавним установама, привредним субјектима као и појединцима.
Свакодневно се развози 520 оброка из Народне кухиње до најудаљенијих места у
нашој општини где постоји потреба а корисници не могу сами да преузму храну. Средства за
потребе превоза обезбеђује нам локална самоуправа. Поред тога редовно обилазимо
кориснике и доносимо им пакете хране, одећу, обућу, намештај, купујемо лекове,
обезбеђујемо огрев, плаћамо рачуне за утрошену ел.енергију, воду и слично, стипендирамо
сиромашну децу , купујемо школски прибор и уџбенике,организујемо летовања и зимовања
за децу из социјално угрожених породица. Помажемо корисницима који услед болести и
других оправданих разлога нису у могућности да прикупе сва документа неопходна за
остваривање многих законских права.

У 2017.години добили смо донације у новцу у укупном износу од 14.964.039,41
динара , донације у роби у износу од 337.620,00 динара. Добијене донације користе се за
испуњење циљева фондације као и срвођење конкретних акција помоћи након одлуке
чланова УО док се део новчаних средстава користи за текуће потребе пословања фондације
( плате зпослених, канцеларијски материјал, тр.горива, тр. одржавања возила и регистрацијe).
Од укупне донације у току 2017.године издвојена су средства за :
-за једнократне новчане помоћи и стипендије ученицима из социјално угрожених породица
утрошена су средства у износу од 878.820,00 динара
-за остваривање циљева фондације- хуманиратна помоћ у новцу или натури лицима која се
нађу у стању социјалне потребе коју не могу сами да превазиђу утрoшена су средства за
плаћање рачуна за утрошену електричну енергију у износу од 385.346,52 динара, за куповину
лекова утрошено је 71.333,92 динара, док је преостао износ утрошен за друге облике помоћи
које фондација пружа ( трошкове превоза, плаћање школских ужина и екскурзија, режијске
трошкове, трошкови прикључка на водоводну мрежу и заостала дуговања, плаћање
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, плаћање здравственог осигурања, набавке
хране …)
Према одлуци УО издвојена су средства у износу од 2.000( двехиљаде) евра за
куповину куће у Бањи Бадањи која је након адаптације намењена за смештај социјално
угрожених лица којима је потребан опоравак и бањско лечење.

„Хумано срце Шапца“ ће и даље бити уз своје суграђане у нади да ће једног дана
бити све више оних који желе да помогну а мање оних којима је помоћ потребна, јер док
има хуманости има наде и за човечанство.