Od osnivanja Fondacije prikupljenim donacijama je kupljeno i ustupljeno na besplatno korišćenje socijalno ugroženim porodicama pet kuća i to:

  • 2009. god. kupljena kuća u Volujcu plaćena – 6.000 evra
  • 2010. god. kupljena kuća u Bogosavcu plaćena – 550,000,00 dinara.
  • 2011. god. kupljena kuća u Oridu plaćena – 300,000,00 koju smo naknadno adaptirali i priključili struju što je koštalo dodatnih 284.810,00
  • 2012.god. Fondaciji se obratio Vladimir Todorović iz Novog Sada sa namerom da pokloni porodičnu kuću u Rekovcu, opština Kavadar.Nakon što je kuća prešla u vlasništvo Fondacije potrošena su sredstva u iznosu od 154.279,80 dinara za adaptaciju i priključak el.energije. Nakon toga u saradnji sa CSR Raška ovaj prostor smo ustupili na besplatno korišćenje samohranoj majci Jeleni Krstović iz Gnjilica sa četvoro dece gde i danas žive.
  • 2013. god. kuća u Metliću plaćena – 1,140,895,00 dinara + adaptacija kuće utrošeno još 54,161,00
  • 2015. god. kuća u Štitaru plaćena 733,800,00 dinara – donator Stanko Popović

Fondacija je u toku 2014.godine primila donacije u ukupnom iznosu od 12.882.478.96 dinar, od toga 743.846.81 dinara je u robi a 12.138.632,18 dinara u novcu.Među najvećim robnim donacijama treba istaći 1000 litara ulja koje dobijamo na godišnjem nivou od Kompanije „VICTORIA OIL“ i velike količine povrća (krompir, luk, šargarepa i kupus) od porodice Salonski i Đukić iz Gospođinaca.
Novčane donacije koriste se za ispunjenje ciljeva fondacije kao i za sprovođenje konkretnih akcija pomoći po odluci Upravnog odbora, manji deo novčanih donacija koristi se za tekuće poslovanje fondacije (plate zaposlenih, kancelarijski materijal, troškovi goriva).
Za ostvarivanje ciljeva fondacije za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata u toku 2014. godine izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 4.031.547,60 dinara.

Izgradnja stambenih objekata -2014.god:
1. Gligorić Marini iz Matijevca i utrošeno je 1.133.967,82dinara,
2. Đurđević Nataši ul. Vase Andolije iz Šapca utrošeno je 96.592,94dinara,
3. Petru Petroviću iz Tabanovića utrošili smo 666.262,55dinara i
4. Sotonica Nadi iz Pocerskog Pričinovića uložili smo 204.490,52 dinara što je ukupno 2.101.313,83 dinara.

Popravka i adaptacija više stambenih objekata-2014.god.:
1. Todorić Urošu u Pocerskom Pričinovići – utrošeno 20,000,00 dinara
2. Petrović Stanki u Lipolistu – utrošeno 35,606,73
3. Nikolić Milanki u Šapcu – utrošeno 48,678,00
4. Vraštanović Milutinu u Miokusu – utrošeno 836,461,44
5. Đurić Radu u Zablaću – utrošeno 107,286,46
6. Lazaru Lazareviću u Šapcu – utrošeno 21,700,00
7. Nukić Zlati u Šapcu – utrošeno 27,948,70
8. Kostić Radomanu iz Dobrića – utrošeno 65,251,55
9. Stojković Zdravku iz Lipolista –utrošeno 67,729,32
10. Vujković Sretenu iz Culjkovića – utrošeno 65,109,04
11. Tarlanović Živani iz Ribara – utrošeno 9,500,00
12. Mijailović Milanki iz Šapca –utrošeno 27,600,00
13. Trifković Dejanu iz Slatine –utrošeno 48,848,00
14. Matić Krsmanu iz Metlića –utrošeno 30,924,00
15. Živković Savi iz Metlića – utrošeno 32,740,32
16. Vasić Radoslavu iz Zablaća – utrošeno 238,635,17
17. Janković Bošku iz Sinoševića –utrošeno 6,361,12
18. Ćorić Aleksandru iz Nakučana – utrošeno 20,000,00
19. Novaković Stanku,iz Bojića – utrošeno 145,320,32
20. Jovanović Dragici iz Mišara –utrošeno 73,263,68 i
21. Dakić Radi iz Šapca – utrošeno 1,269,92 što je
ukupno: 1,930,233,77 dinara.

– jednokratne novčane pomoći i stipendije učenicima i studentima iz socijalno ugroženih porodica utrošena su sredstva u iznosu od 1.020,000 dinara;
– ostvarivanje ciljeva fondacije –humanitarna pomoć u novcu ili naturi licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe koji ne mogu sami da prevaziđu utrošena su sredstva u iznosu od 613.625,65 dinara, od toga za plaćanje utrošene električne energije data su sredstva u iznosu od 271.887,71 dinara , za kupovinu lekova utrošeno je 112.417,94 dinara , dok je preostali iznos utrošen za druge oblike pomoći koje fondacija pruža.
Pored navedenih aktivnosti pomažemo korisnicima oko prikupljanja dokumentacije potrebne za izdavanje ličnih i drugih dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, tuđu negu, dečijeg dodatka, penzije, regulisanje zdravstvene zaštite, smeštanja u domski smeštaj i dr.

Pomažemo deci oko školskog pribora i kupovine udžbenika a to je naša redovna akcija koju sprovodimo u septembru mesecu kao i prikupljanje sredstava za novogodišnje paketiće za decu uz socijalno ugroženih porordica. Fondacija je organizovala i Novogodišnju priredbu za naše najmlađe korisnike. Tom prilikom smo dodelili 90 novogodišnjih paketića. Takođe smo kao donaciju prosledili 320 paketića predsedniku mesne zajednice Prnjavor gde smo bili gosti na priredbi. Ove dve akcije koje sprovodimo svake godine kao i dodelu učeničkih stipendija i dodelu jednokratnih novčanih pomoći koju dajemo svake godine na godišnjici Fondaciji su postale sinonim naše Fondacije i tradicija. U školskoj 2014/2015.godini je 38 dece dobijalo našu stipendiju.
Pored ostalih aktivnosti uz našu pomoć mnoga siromašna deca koristila su boravak na moru u odmaralištu Crvenog krsta u Baošiću i na Zlatiboru a za odrasle osobe organizovali smo zdravstveni oporavak u banji Trepča i Vrnjačka banja.

Fondacija je do 01.oktobra 2015.godine primila donacije u ukupnom iznosu od 8.733.840,00dinara.Od toga je dobijeno u robi 599.802,43dinara, dok novčane donacije iznose 8.134.037,57 dinara.

Od početka tekuće 2015. godine izdvojena su sredstva za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata i to::
1.Mileni Tošković iz Šapca-izgradnja kupatila u vrednosti od 65.000,00 dinara
2.Rajku Ivanoviću iz Majura-popravka krova u vrednosti od 200.000,00 dinara
3.Zoranu Stanimiroviću iz Ševarica-dogradnja prostorije i izgradnja kupatila za koju je utrošeno 35.000,00 dinara
4.Radovanu Jovičiću iz Šapca-sanacija stambenog objekta nakon požara u iznosu od 100.000,00 dinara
5.Bobanu Gajić iz Volujca –adaptacija kuće u iznosu od 40.000,00 dinara
6.Dragici Kolarić iz Jevremovca-adaptacija kuće u iznosu od 50.000,00 dinara
7.Poleksiji Trifković iz Slatine-adaptacija kuće u iznosu od 50.000.00dinara
8.Zvonku Rudinu iz Šapca-adaptacija kuće u iznosu od 170.000,00 dinara
9.Zoranu Stojanović iz Šapca-adaptacija stambenog objekta u iznosu od 52.000,00 dinara i
10. Sotonica Nada nastavak gradnje i opremanje kuće 196.000,00 dinara.

Fondacija ima izuzetnu saradnju sa svim javnim preduzećima, lokalnom samoupravom, obrazovnim kao i privrednim subjektima.
U saradnji sa Gradskom upravom koja nam na mesečnom nivou uplaćuje 50.000,00 dinara na ime potrošnje goriva, svakodnevno vršimo prevoz 203 obroka Narodne kuhinje do najudaljenijih korisnika u Šapcu, Pocerini i Mačvi koji nisu u situaciji da sami preuzmu hranu iz razloga bolesti ili udaljenosti a često im je to jedini obrok dnevno.

Odlukom UO odobrene su stipendije za 2015/2016.godinu u iznosu od 4.000,00 mesečno za 17 učenika koji su bez jednog ili oba živa roditelja a potiču iz socijalno ugroženih porodica.

Rad Fondacije u velikoj meri zavisi od donacija i podrške koju dobijamo od kompanije „Elixir“ i ogleda se u poslovnom i magacinskom prostoru koji su nam ustupili na korišćenje, vozilima koje su nam donirali ili ustupili za prevoz donacije i radnika, plaćanju svih režijskih troškova Fondacije, isplate zarada sedam zaposlenih , donaciji goriva u mesečnom iznosu od 55.000,00 dinara, redovne mesečne uplate od 123.500,00 dinara i iznos od od 120.900,00 koji se izdvaja iz zarada svih zaposlenih u kompaniji Eliksir. U svakodnevnom obavljanju poslova nemerljiv je udeo Kompanije Eliksir u nesebičnom ustupanju terenih vozila koja su nam svakodnevno potrebna za prevoz do korisnika.

Protekle godine od Kompanije „Elixir“ dobili smo sav građevinski materijal koji je ostao pri rušenju starih objekata koji smo koristili prilikom gradnje.
Kompanija „Elixir“ donirala je 3 tone pilećeg mesa koje delimo korisnicima i duži vremenski period nam daje suhomesnate proizvode.