U prisustvu brojnih gostiju, donatora, prijatelja Fondacije, predstavnika Grada, Eparhije šabačke, institucija, ustanova i udruženja „Humano srce Šapca“ obeležilo je deset godina postojanja i rada.

Rad u protekloj, desetoj godini, predstavljen je filmom, koji je, sa korisnicima, urađen na terenu. Nebrojeni su oni koji su u ovoj godini kucali na vrata Humano srca Šapca, kao i oni čija je vrata otvorila Ruža Popović, osnivač, predsednica UO Fonda, pokretač i inicijator svih akcija.

U svom nadahnutom obraćanju RUža Popović je podsetila na temeljne principe kojima se u svom radu rukovodi Fondacija, uz zahvalnost na podršci i saradnji u protekloj deceniji i apel „da budemo ljudi, otvorimo srca za druge“.

U ime Grada Šapca na dosadašnjem radu i svim aktivnostima koje doprinose boljem i kvalitetnijem životu brojnih Šapčana zahvalio je gradonačelnik Nebojša Zelenović.

U povodu desete godišnjice postojanja Fondacije je dodelila jednokratne novčane pomoći za deset porodica sa decom koja odrastaju bez jednog roditelja, u želji da im pruži podršku i toplinu nedostajućeg, drugog roditeljskog zagrljaja.

Prilog RTV Šabac:

http://www.sabac.tv/vesti/25873/deset-godina-fonda-humano-srce-sapca