Nijedno dete ne sme biti zaboravljeno kaže Ružica Popovic, predsednica UO Fonda Humano srce Šapca. jer sva deca imaju pravo na radost. I ove godine, zahvaljujuci saradnji Grada i Fonda podeljeni su novogodišnji paketici deci iz materijalno ugroženih porodica.