Mladen ima 10 godina. Njegova sestra Marija je dve godine starija. Ostali su bez majke, o njima brine otac, ali život je težak, kuca zapuštena i oronula, prihoda nema… Mladen kaže „voleo bih kupatilo… i kompjuter“…. Fond stiže i do ove dece, a sa njima i pomoc Gligoricima.