Mnogi od osamnastoro mališana, koji su boravili na Povlenu, prvi put se negde otputovali.. Fond Humano srce Šapca misli o svakom detetu. Putovanje je radost na koju sva naša deca imaju pravo.